Stockholm: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En heldag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet och om Skolverkets kompetensutvecklande material.

Seminarium i Stockholm

 

Program

09.30   Nu börjar vi

09.45   Att möta mänsklighetens behov inom planetens gränser – är det möjligt?
Lisen Schultz, forskare i hållbar utveckling vid Stockholm Resilience Centre, ger en genomgång av planetens gränser, mänsklighetens växande behov och olika sätt att navigera mot hållbar utveckling. Agenda 2030 presenteras som ett ramverk fastlagt av politiken och exempel från Unescos biosfärområden illustrerar hur arbete med hållbar utveckling kan se ut i praktiken. Lisen Schultz diskuterar även vikten av samverkan, tvärvetenskap och ständigt lärande för att möta de komplexa utmaningar som hållbar utveckling innebär.

10.30   Paus med kaffe och frukt

10.45   Workshoppar pass 1

12.00   Lunch

13.00   Hållbar utveckling - Skolverkets nya modul

13.40   Workshoppar pass 2

15.00   Fika med interaktiv övning

15.30   Hur går vi vidare?

16.00   Slut

Mer information

Seminariet ingår i en seminarieturné som UHR/Den globala skolan och Skolverket gör tillsammans med utvalda experter på hållbar utveckling. Mer om seminarier, talare och workshoppar 

Anmälan

Seminariet är fullbokat. Är din skola intresserad av liknande fortbildning för arbetslaget eller skolledningen? Kontakta Karolina Sandahl på karolina.sandahl(at)denglobalaskolan.se för att få veta vilka möjligheter som finns.