En förmiddag med utgångspunkt i Agenda 2030.

Seminarium i Stockholm
 
Hur kan vi få en mer nyanserad, rättvis bild av vår omvärld? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? Vad innebär globalt medborgarskap? 
 
Vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030.
 

Seminariet sänds online

Seminariet har blivit ändrat med anledningen av coronavirusets spridning. UHR har beslutat att ställa in alla externa arrangemang med UHR som värd under vårterminen och därför har vi bestämt att istället sända det här seminariet online. Du som är anmäld kommer att få en länk till seminariet på mejl. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället.