En heldag med föreläsning om framtidens städer och workshop om att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar. Intern anmälan.

 

Program

Föreläsning: Hållbara städer

Tobias Nordström är vd på Spacescape, forskare inom det norska forskningscentret ”Zero Emission Neighborhoodsoch en ofta anlitad föreläsare inom stadsutveckling och trafik. Föreläsningen fokuserar på två av de mest kritiska frågorna inom stadsplaneringen idag: hur stadsbyggnad kan bidra till att uppnå klimatmål respektive till en jämlikare och socialt mer sammanhållen stad. Under föreläsningen presenterar Tobias Nordström både viktiga resultat från stadsbyggnadsforskningen och konkreta exempel på planer som kan utvärderas med hjälp av olika analysverktyg. 

Workshop: Globala målen i undervisningen

Lotta Dessen Jankell och Karolina Sandahl leder en workshop kring att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar. Workshoppen har sin utgångspunkt i Skolverkets lärmodul om lärande för hållbar utveckling  och fokuserar på hur skolan kan förhålla sig till de globala målen och hur lärare didaktiskt kan använda målen vid planering och genomförande av undervisning i olika ämnen.

Lotta Dessen Jankell är gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.

Karolina Sandahl är regionansvarig för Den globala skolan och har under många år arbetat med kompetensutveckling för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling. Hon är också gymnasielärare och har lång erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat.

Anmälan

Anmälan sker internt