Tredje tillfället i en serie seminarier under september med utgångspunkt i det elfte globala målet. Intern anmälan.

Under september är Den globala skolan med i lärarnas didaktiska utvecklingsarbete på Lugnets skola i Stockholm. Vid tre tillfällen bjuder vi på föreläsningar med utgångspunkten att vi formar staden och staden formar oss. Samtidigt ska eleverna identifiera utmaningar i närområdet och hitta möjligheter för en mer hållbar stad. 

Första tillfället

Tobias Nordström från Spacescape delar med sig av kunskap om hur stadsplanering kan bidra till att nå klimatmål och till en jämlikare och socialt mer sammanhållen stad. Han pekar på trender, ger konkreta exempel på stadsplaneringsprojekt och föreslår autentiska uppgifter som elever kan arbeta med. 

Andra tillfället

Karolina Sandahl från Den globala skolan ger tips på metoder och material kring undervisning för hållbara städer.

Tredje tillfället

LORET (Locally Relevant Teaching), ett projekt om lärande för hållbar utveckling, drar igång. Projektet är en process och en samverkan mellan lärare på Lugnets skola, forskare från SWEDESD och Uppsala universitet och Den globala skolan.

Anmälan

Anmälan sker internt.