Lyssna

Stockholm: Klimat, konsumtion, omställning och lärande

En förmiddag med föreläsning och workshop. Intern anmälan.

Lärande för hållbar utveckling handlar om att stärka elevers handlingsberedskap. Utbildningen de får i skolan ska skapa förutsättningar för att utveckla kunskaper, mod, engagemang och en vilja att engagera sig i att hitta lösningar på svåra och komplexa problem.

Under det här förmiddagsseminariet får du träffa Paula Richter från Klimatspykologerna och medarbetare på Spilloteket och Fair Action - två organisationer som tillhandahåller skolmaterial om konsumtion och hållbarhet.

Varmt välkommen!

Program

Föreläsning: Klimat, kunskap, känsla och kraft

En föreläsning om klimatångest och hur vi kan bemöta den. Om hjärnans genvägar och tankefel i klimatarbetet och hur vi ska agera för att hantera problemen istället för symptomen.

Paula RichterPaula Richter från Klimatpsykologerna är specialist i barn- och ungdomspsykologi. Hon har 20 års erfarenhet av arbete med ungdomar och har varit aktiv i miljörörelsen sedan 80-talet. Paula har varit kliniker, ledare och utvecklare inom psykiatri, fritidsförvaltning och skola och är nu studierektor för specialiststuderande psykologer i Region Sörmland.

Workshop: Spilloteket 

Frida Kjellgren och Linda VestbergVi är konsumenter! Vår konsumtion handlar om identitet, status och tillhörighet. Hur utbildar vi om hållbara livsstilar utan att moralisera? Hur väcker vi lusten och modet att vara med och göra på nya sätt? Linda Vestberg och Frida Kjellgren från Spilloteket bjuder in till en kreativ, konkret workshop med spill där du får verktyg att ta dig an de globala målen nummer 4, 12 och 13 tillsammans med läroplanens uppdrag.

Spilloteket är ett utbildningscentrum vars arbete kretsar kring hur skolan kan genomföra sitt uppdrag att undervisa om hållbar utveckling så att barn och unga känner framtidstro, hopp och lust att vara med och bidra till omställningen. 

Workshop: Fair Action

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att företag ska ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Just nu utvecklar de ett utbildningsmaterial som ska ge unga verktyg att självständigt granska företags hållbarhetsarbete. 

Under workshoppen får du testa olika delar av materialet och diskuter hur vi kan undervisa om och för en hållbar konsumtion och produktion. Emma Grönlund från Fair Action leder workshoppen.

 

Anmälan

Anmälan sker internt.