Lyssna

Kompetensutveckling i två steg - del 1. Intern anmälan.

Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Seminariet syftar till att ge pedagogiska verktyg för att skolan ska kunna vara en del i att skapa förutsättningar för ett lärande om och för hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, fred och globalt medborgarskap.

Varmt välkommen!

Blir världen bättre?

Karolina SandahlMathias DemetriadesEtt samtal om globala målen och UNDP:s material ”Blir världen bättre?"
Med Karolina Sandahl och Mathias Demetriades, regionansvariga för Den globala skolan.

Värdeskapande lärande

Maria WimanMaria Wiman är högstadielärare i Huddinge, kolumnist i tidningen Läraren och flerfaldigt prisbelönt och uppmärksammad för sitt arbete att koppla samman undervisningen med verkliga mottagare utanför klassrummet. Hon är också författare till böckerna "Värdeskapande lärande" och "Handbok i värdeskapande lärande".

Anmälan

Anmälan sker internt.