Gå till huvudinnehåll

En eftermiddag med fokus på Agenda 2030.

Seminarium i Strömsund

Som lärare förväntas du undervisa om och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som FN antagit inom ramen för Agenda 2030. Nu har du möjlighet att lära dig mer om målen och hur du kan arbeta med dem i skolan.

Under en eftermiddag deltar du i samtal och övningar kring hållbar utveckling och de globala målen. Vi problematiserar begreppen hållbarhet och utveckling genom olika metodövningar som du får prova på och sedan kan använda i din undervisning. Vi diskuterar och definierar vad lärande för hållbar utveckling är och kopplar de globala målen till skolans verksamhet. Vi tittar också på var du kan hitta material och övningar.

Medverkar gör Thomas Nordell, regionansvarig Den globala skolan.

Varmt välkommen!

Anmälan

Anmälan sker internt.

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.