Lyssna

Sundsvall: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskolan

Tre timmar om utomhusdidaktik och lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Varmt välkommen till ett seminarium som med forskningen som stöd ger dig en större förståelse för hur  utomhusdidaktik kan bidra till skolutveckling, barns lärande för hållbar utveckling (LHU) och de globala målen. Vi fokuserar särskilt på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Medverkande på plats

Stina Lindblad, biolog, utomhuspedagog och medförfattare till ett flertal metodböcker.

Mats Wejdmark, som arbetat på Naturskolan i Nynäshamn och att utveckla metoder för utomhusbaserat lärande i 30 år.

   Stina Lindblad                             Mats Wejdmark

Medverkande på distans

Erika Åberg, regionansvarig för Den globala skolan, som kopplar de globala målen till förskolans värdegrundsarbete och miljöetiska perspektiv.

Sanne Björklund, miljövetare som arbetat både som utomhuspedagog, utvecklingspedagog och föreläsare i förskolan och varit rektor i Ystads kommun. Sedan september 2021 är hon doktorand vid Malmö universitet där hon forskar med fokus på hållbar utveckling kopplat till förskola.

Anmälan

Anmälan sker internt.