Anmälan är stängd.

Svenljunga: Lärande för hållbar utveckling - alla ämnens ansvar

En heldag om lärande för hållbar utveckling där du får lära dig mer om ämnet och om Skolverkets kompetensutvecklande material.

Seminarium i Svenljunga

Program

09.30   Nu börjar vi

09.45   Hållbar utveckling - Skolverkets nya modul

10.30   Paus med kaffe och frukt

10.45   Workshoppar pass 1

12.00   Lunch

13.00   Delaktighet i arbetet för en hållbar utveckling
John Holmberg har under de senaste tio åren arbetat som expert för Unesco i frågor som berör utbildningens roll för att säkerställa en hållbar framtid. Han är vice rektor vid Chalmers och driver Challange lab där studenter under sin utbildning förverkligar hållbara lösningar på komplexa utmaningar i samverkan med det omgivande samhället. Med sin internationella överblick förmedlar John Holmberg det han och forskningen menar är en framkomlig väg för utbildning att bidra till en global hållbar utveckling.

13.40   Workshoppar pass 2

15.00   Fika med interaktiv övning

15.30   Hur går vi vidare?

16.00   Slut

Mer information

Seminariet ingår i en seminarieturné som UHR/Den globala skolan och Skolverket gör tillsammans med utvalda experter på hållbar utveckling. Mer om seminarier, talare och workshoppar 

Anmälan

Länk till anmälan.
Om du väljer kategorin "skolledare" kommer du att ingå i en särskild skolledargrupp under första passet med workshoppar.