En halvdag med föreläsning om framtidens städer och workshop om att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar. Intern anmälan.

 

Program

Föreläsning: Från domedag till möjligheternas agenda 

Johan Kuylenstierna är rektorsråd och adjungerad professor vid Stockholms universitet, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och ledamot i Forskningsberedningen. I sin föreläsning tar han upp två parallella utvecklingstrender. En pekar mot de utmaningar mänskligheten står inför, med snabbt växande städer, klimatförändringar, resursutmaningar och fortsatt fattigdom. Den andra pekar på fantastiska möjligheter med ny teknologi, näringsliv och städer som leder omställning och det faktum att våra samhällen för första gången har möjlighet att lämna den fossilbaserade eran bakom sig. Det handlar alltmer om bra ledarskap på alla nivåer och att säkerställa att alla de enorma investeringar vi står inför blir klimatsmarta och resurseffektiva

Workshop: Globala målen i undervisningen

Lotta Dessen Jankell och Karolina Sandahl leder en workshop kring att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar. Workshoppen har sin utgångspunkt i Skolverkets lärmodul om lärande för hållbar utveckling  och fokuserar på hur skolan kan förhålla sig till de globala målen och hur lärare didaktiskt kan använda målen vid planering och genomförande av undervisning i olika ämnen.

Lotta Dessen Jankell är gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.

Karolina Sandahl är regionansvarig för Den globala skolan och har under många år arbetat med kompetensutveckling för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling. Hon är också gymnasielärare och har lång erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat.

Anmälan

Anmälan sker internt