En halvdag med föreläsning om framtidens städer och workshop om att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar.

 

Program

Föreläsning: Så blir framtidens städer

Alexander Ståhle är stadsforskare och stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling, byggande och trafik. Han är doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret Spacescape och författare till boken "Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer". Här berättar han om hur städer och stadsplaner skapar attraktivitet, hållbarhet och rättvisa. 


Workshop: Globala målen i undervisningen

Lotta Dessen Jankell och Karolina Sandahl leder en workshop kring att arbeta ämnesintegrerat utifrån globala hållbarhetsutmaningar. Workshoppen har sin utgångspunkt i Skolverkets lärmodul om lärande för hållbar utveckling  och fokuserar på hur skolan kan förhålla sig till de globala målen och hur lärare didaktiskt kan använda målen vid planering och genomförande av undervisning i olika ämnen.

Lotta Dessen Jankell är gymnasielärare i geografi, biologi och naturkunskap och doktorand i geografididaktik. Hon är medförfattare till Skolverkets modul om lärande för hållbar utveckling och leder fortbildning för lärare om globala målen och hur de kan transformeras till undervisning.

Karolina Sandahl är regionansvarig för Den globala skolan och har under många år arbetat med kompetensutveckling för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling. Hon är också gymnasielärare och har lång erfarenhet av att arbeta ämnesintegrerat.

Anmälan

Anmälan sker internt