Gå till huvudinnehåll

Med skolan som plattform för att nå de globala målen. En fortsättning på kickoffen för Agenda 2030 i Kalmar län.

Välkommen till en dag med samtal om hur olika samhällsaktörer kan bidra till en hållbar samhällsutveckling där också barn och unga ska vara delaktiga. Du som pedagog får ta del av olika verktyg och metoder för att utbilda för hållbar utveckling och för dig som tjänsteperson inom offentlig sektor eller företagare håller vi ett seminarium om exempel på hållbar energiomställning.

Anmälan

Anmäl dig direkt till Torsås kommun. Länk till anmälan

Ytterligare kontaktuppgifter

Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost
kerstin.eriksson(at)energikontorsydost.se

  

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.