Lyssna

Vi firar världspoesidagen med poesifestival och onlineprogram med klimatpsykologiska förtecken! Öppen anmälan.

Det globala projektet Sustainable Poetry firar varje år Unescos världspoesidag med en poesifestival som kombinerar hållbarhet med poesi och barns och ungas röster. Festivalen är en demokratisk mötesplats där alla barn och unga är välkomna att läsa, skapa och dela poesi med en publik utanför skolan, på temat hållbar framtid.

Det här seminariet bjuder dels på möjligheten att delta i poesifestivalen på Trelleborgs bibliotek under förmiddagen, dels på ett eftermiddagspass online om hur vi som lärare i undervisningen kan förstå och arbeta med frågor om och oro för klimatförändringarna, med hjälp av klimatpsykologi.

Varmt välkommen!

Poesifestivalens program

14.00   Nationellt LHU-nätverk

I samarbete med Den globala skolan bygger Sustainable Poetry upp ett nationellt LHU-nätverk i syfte att främja och stärka lärande för hållbar utveckling genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Maria Glawe, grundare och projektledare, inleder eftermiddagen med tankar kring nätverket. 

14.15   Klimatpsykologi

Varför händer det inte mer i arbetet med att bekämpa klimatförändringarna när vi vet att vi måste agera, vad vi borde göra och att det behöver ske nu? Hur kan vi hantera vår egen och andras klimatångest och möta barn och elever på ett sätt som inger hopp och handlingskraft? Frida HylanderFrida Hylander från Klimatpsykologerna förklarar i den här föreläsningen hur vi med hjälp av psykologisk kunskap bättre kan förstå människans handlande (och icke-handlande) i klimatkrisen. Men också hur vi med hjälp av knep från psykologin kan bidra till hållbar förändring, samtidigt som vi tar hand om oss själva och varandra

Frida Hylander är legitimerad psykolog, humanekolog och en av grundarna till Klimatpsykologerna. Just nu deltar hon i projektet "Terra-Pi" som syftar till att hitta metoder att arbeta med barn och ungas klimatrelaterade tankar på ett konstruktivt sätt.

15.15   Upptäck Den globala skolan!

Hur vi tillsammans kan planera och genomföra fortbildning i lärande för hållbar utveckling från förskola till lärarutbildning. Martin Flower och Bo Hellström, regionansvariga för Den globala skolan.

16.00   Slut

 

Anmälan

Anmäl dig till eftermiddagen online via länken senast 19 mars! Anmälan till "Poesi och klimatpsykologi 21 mars online"