Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Välkommen till en utbildningsdag om hållbar utveckling i förskolan!

Vad innebär det egentligen att vara en miljömedveten människa? Är det att sopsortera, släcka lampor och välja kravmärkta varor i affären? Är det att vara medveten om vad ens handlingar innebär och känna sig delaktig i arbetet för världens gemensamma framtid? Är alltid den som köper den dyra kravmärkta maten mer miljövänlig än den som kanske inte har råd? Vilka följder får de goda intentionerna att fostra barn och vuxna till att skapa ett hållbart samhälle? Hur kan vi förstå att idén om en gemensam värld och framtid faktiskt också fungerar särskiljande – mellan människor, åldrar, sociala klasser, hudfärger och nationaliteter?

Under en heldag får du ta del av föreläsningar och workshops som på olika sätt tar sig an ovanstående frågor. Medverkar gör bland andra Malin Ideland, professor i utbildningsvetenskap och docent i etnologi vid Malmö högskola, Pella Thiel, ekolog och expert i FN-initiativet Harmony with Nature samt Sanjida Shamsher Elora från Swedwatch som granskar hur företag, investerare och stater tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Program

08.30   Inledning med Den globala skolan

08.45   Sanjida Shamsher Elora: Att granska företags hållbarhet

09.15   Parallella workshops pass 1

10.15   Fika

10.45   Malin Ideland: Det kravmärkta barnet

11.45   Lunch

12.45   Pella Thiel: Naturens rättigheter - en barnlsig relation med naturen

13.45   Parallella workshops pass 2

14.45   Kaffe, te och frukt

15.00   Parallella workshops pass 3 och avslutning

16.00   Frukt

Ytterligare kontaktuppgifter

Anna Jakobsson, Högskolan Väst
anna.jakobsson(at)hv.se

Det kravmärkta barnet - Trollhättan 2017-12-18