Lyssna

En heldag om lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Hur kan vi utbilda för demokrati? Under det här seminariet tar vi upp frågor som mångfald, klimat, konflikt och makt och hur vi kan ta oss an dem i undervisningen, för att rusta barn och unga för framtiden. 

Varmt välkommen! 

09.15   Den globala skolan som resurs

Anna Mogren, regionansvarig för Den globala skolan, berättar om vad hon och hennes kollegor kan hjälpa till med i arbetet med globala och hållbara frågor i utbildning.

09.30   Didaktik och lärande för hållbar utveckling

Johan HolménAtt ge plats för att bearbeta motsättningar och konflikter är en del av skolans uppdrag. Skolan är en av de viktigaste arenorna för byggandet av framtidens samhälle, och därför behöver barn och unga få resurser och verktyg för hur de ska hantera och förhålla sig till mångfald och åsiktsskillnader i dagens samhälle.

Johan Holmén, doktor i fysisk resursteori vid Chalmers, föreläser. Hans forskningsinriktning är lärande för hållbar utveckling, mångfald, klimat, och konflikt och han arbetar med studenter som ledare i komplexa samhällsutmaningar.

10.30   Fika   

10.50   Varför gör man inte bara det man vet är rätt?

Paula RichterHur hänger ekosystem och klimatförändringar ihop med demokrati? Varför agerar vi inte trots att vi har Agenda 2030 med globala mål inom alla områden och vet att vi måste börja nu genast? Kan vi inte bara ha en ekodiktator som bestämmer allt? Följ med på ett samtal om demokrati, makt, psykologiska barriärer, skammens roll och vårt behov av att passa in.

Föreläser gör Paula Richter från Klimatpsykologerna, specialist i barn- och ungdomspsykologi och nu studierektor för specialiststuderande psykologer i Region Sörmland.

11.50   Lunch

12.50 Storyline – introduktion

Margaretha HäggströmStoryline är en holistisk, ämnesövergripande undervisningsform som utgår från elevers förförståelse för ett ämnesinnehåll och använder berättelsens dramaturgi. Metoderna inom storyline fokuserar på utveckling av såväl ämneskunskaper som demokratisk förståelse och identitetsskapande och tar elevernas tankar och idéer på stort allvar. Mer information finns på www.storyline.se

Margareta Häggström, universitetslektor och doktor i pedagogiskt arbete med inriktning svenska vid Göteborgs universitet, ger en introduktion. 

13.30   Storyline – workshop 

I den här workshoppen får du bekanta dig med några av de undervisningsmetoder som karaktäriserar en storyline och hur du kan använda dem i din undervisning om hållbar utveckling.

Margaretha Häggström leder workshoppen tillsammans med Felicia Ramsén,  som skrivit magisteruppsatsen "Estetik och dess betydelse i storyline för hållbar utveckling".

15.45   Slut