Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Välkommen till årets första nätverksträff! Temat är de globala målen för hållbar utveckling.

"Det kommer aldrig att vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svårare kommer det att bli för våra barn och barnbarn att lösa problemen." 
Det säger Pär Holmgren, meteorolog, naturskadespecialist och dagens föreläsare.

När man arbetar inom förskolan och skolan finns det stora pedagogiska utmaningarna i att balansera fakta och samtidigt inge unga hopp och inspiration inför framtiden. Det är svårt men viktigt.

Pär Holmgren är meteorolog och klimatexpert som har forskat och undervisat på Uppsala universitet där han också är hedersdoktor. Numera arbetar han som naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Han har tidigare varit chef för SVT:s väderredaktion. Här ger han sin bild av inbyggda systemfel, politiska beslut, teknikutveckling, förändrade beteenden och vad vi kan göra på lokal nivå.

Träffen avslutas med erfarenhetsutbyte stadievis i angränsande klassrum. Vi delar också ut material från Den globala skolan.

Datum för nästa nätverksträff är 18 april - boka in i kalendern redan nu!

Anmäl dig direkt till Erika Åberg på erika.aberg(at)denglobalaskolan.se