Gå till huvudinnehåll

En kompetensutvecklingsdag med särskilt fokus på mål 3 - God hälsa och välbefinnande och mål 4 - God utbildning för alla

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog medlemmarna Agenda 2030 med de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Det betyder att världens länder åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Skolor och förskolor har en mycket betydelsefull roll i arbetet med att ge barn och ungdomar handlingskompetens och kraft för att själva och tillsammans med andra arbeta för att nå de globala målen. Kunskaper och aktiva handlingar för att värna klimat, demokrati, hälsa och minskad ojämlikhet är nödvändiga för oss alla - vuxna som barn.

Inom för- och grundskolan i Umeå har vi goda förutsättningar eftersom vi arbetat med lärande för hållbar utveckling under många år och har en handlingsplan 2016-2019 som stöd för arbetet. Vi behöver dock själva fylla på med kunskap, inspiration och tid för samverkan för att kunna leda arbetet i våra verksamheter.

Därför välkomnar vi nu till en utvecklingsdag för pedagoger och ledare inom skolområde Nord med fokus på de globala målen.

Mer om program och medverkande