Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Umeå: Lärande för fred - en förutsättning för hållbar utveckling

Vad menas med fred? Vilken roll har skolan för en fred som stödjer hållbar utveckling? Välkommen på seminarium efter jobbet!

Seminarium i Umeå

I förordet till Agenda 2030 står det att varken hållbar utveckling utan fred eller fred utan hållbar utveckling är möjligt. Den ömsesidiga relationen mellan fred och hållbar utveckling är tydlig och det syns också i de de globala mål som världens länder förväntas arbeta för att uppnå. Vilken roll spelar utbildning, skolor och pedagoger för fred och för en fred som stödjer hållbar utveckling? Vilken roll kan vi spela? Och - vad menas egentligen med fred?

Vi inleder seminariet med en föreläsning och avslutar med ett samtal med utgångspunkt i frågor och tankar. Föreläsningen knyter an till Agenda 2030, bland annat till mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

Medverkande

Ingvar Rönnbäck har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete för fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling inom högre utbildning, svensk freds- och miljörörelsen, Sida och egna företaget ADEP (Another Development Perspective). Han är prisbelönt pedagog och mycket kunnig inom projektledning, aktörssamverkan och internationellt utvecklingssamarbete. Han har också fått pris som social entreprenör mot bakgrund av de många initiativ han tagit för att skapa arenor och bygga samarbete för en hållbar, fredlig och jämställd värld fri från våld.