Anmälan är stängd.

Om lärande för hållbar utveckling och de globala målen. För studerande på förskollärar- och fritidspedagogprogrammet. Föreläsningar och workshoppar.

Seminarium i Umeå

Som pedagog i förskolan och skolan förväntas du undervisa om och bidra till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling som FN antagit inom ramen för Agenda 2030. Nu har du möjlighet att lära dig mer om målen och hur du kan arbeta med dem. Du får exempel utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och du får också testa olika metoder som kan ge dig inspiration och nya insikter. Förmiddagen består av gemensamma föreläsningar medan eftermiddagen bjuder på mindre workshoppar.

Varmt välkommen!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Program

Workshoppar

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.