Gå till huvudinnehåll

1. Demokrati, delaktighet och kritisk förmåga 

Skolans styrdokument säger att barn och elever ska utveckla förmågor för att aktivt verka i demokratin. I förskolans läroplan står: ”Förskollärare ska ansvara för att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar”.

Ska barn behöva ta ställning och vara delaktiga i allt? Vad är egentligen demokrati och kritiskt förhållningssätt? Hur kan vi arbeta med värdegrund i förskolan och skolan? En workshop som blandar diskussioner, fakta och övningar med lärande för hållbar utveckling som grund.

Gittan Matsson, demokratisamordnare Falu kommun

 

2. Ta vär(l)den in i lärandet!

En föreläsning och workshop i syfte att lyfta globala hållbarhetsperspektiv. Vad vet vi om världen egentligen? Vilka pedagogiska material finns att tillgå som ger en mer nyanserad bild av vår omvärld. Vi diskuterar också globala målen för hållbar utveckling och hur vi kan skapa ett lärande som ger barn och elever en ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld.

Thomas Nordell, regionansvarig UHR/Den globala skolan 

 

3. Klimatkoll

Få koll på ditt eget klimatavtryck. Lever du inom planetens gränser? Vad gör du och vad kan du göra för klimatet? OBS! Du måste ha med dig dator för att kunna delta i workshopen.

Tomas Vågstedt, gymnasielärare i naturkunskap och geografi Nolaskolan i Örnsköldsvik

 

Medverkande