Gå till huvudinnehåll

Utvecklingsdag för ledare med fokus på de globala målen.

Globala målen

Program

09.00  Fika

09.30  Inledning

09.45  Föreläsningar
1. De globala målen - bakgrund och nuläge

Thomas Nordell, Den globala skolan

2. Att leda arbetet med de globala målen
Ida Texell, medlem av Agenda 2030-delegationen och förbundsdirektör och räddningschef på Brandkåren Attunda 

11.30  Lunch på Kummin

12.30  Arbete i grupp med utveckling av ny handlingsplan för LHU 

14.30  Fika

15.00  Nätverksträff. Samverkan inom skolområdena      

17.00  Slut för dagen

Anmälan

Anmälan sker internt.