Anmälan är stängd.

En heldag om hur förskolan kan arbeta med hållbarhetsfrågor och de globala målen med hjälp av film och utomhuspedagogik.

Seminarium i Umeå

Program

08.30   Globala målen i förskolan
Thomas Nordell, Den globala skolan

10.00   Rast

10.30   Se, reflektera, engagera
Film kan ge perspektiv och skapa engagemang även för de allra minsta barnen. Nina Rahm från Filmcentrum visar filmklipp och diskuterar hur du som jobbar i förskolan kan använda film som metod för att uppnå målen i läroplanen.

12.00   Rast

13.00   Globala målen och utomhuspedagogik
Erika Åberg, Den globala skolan

14.30   Rast

15.00   Sammanfattning av dagen
Annika Manni, Umeå universitet

16.00   Slut

 

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.