Anmälan är stängd.

Om hållbarhetsarbete på fritids och filmen som metod.

Seminarium i Umeå

Varmt välkommen till en förmiddag om hur fritidshem kan arbeta med hållbarhetsfrågor och de globala målen med hjälp av film.

Program

De globala målen
Thomas Nordell från Den globala skolan ger en introduktion till de globala målen och skolans hållbarhetsarbete.

Se, reflektera, engagera
Nina Rahm från Filmcentrum visar exempel på filmer som ger eleverna en första introduktion till de globala målen för hållbar utveckling och tillhörande handledningsmaterial som underlättar diskussion. Hon ger också förslag på aktiviteter kopplade till filmerna och globala målen.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.