Varmt välkommen till nätverket LHU:s nätverksträff där vi möts för att utveckla det praktiknära arbetet med de globala målen.

På programmet

Träffen inleds med en föreläsning där du får en uppdatering kring det strategiska arbetet och uppdragsplanen för 2020 som beslutats av för- och grundskolenämnden.

Därefter presenterar Annika Manni från Umeå universitet en uppföljningsmodell som vi använder som avslutning på träffen.

Däremellan får du ta del av åldersanpassade seminarier med fokus på de globala målen.

Anmälan

Anmälan sker internt.