Om hur maten vi lägger på tallriken påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden.

I en rapport från augusti 2019 konstaterar FN:s klimatpanel IPCC att vi måste slänga mindre mat och välja bönor framför kött om vi ska ha en chans att nå 1,5 graders målet i Parisavtalet. Men hur kan vi ta upp frågan om till exempel köttets vara eller inte vara med våra barn och elever? Är det över huvud taget skolans och förskolans uppgift?

Medverkar gör Susie Brokvist Lundegård, senior rådgivare och projektledare för utbildning och lärande för hållbar utveckling på Världsnaturfonden, WWF.

Anmälan

Anmälan sker internt.