Lyssna

Lärande för hållbar utveckling i fokus. Intern anmälan.

Hur kan vi forma ett lärande som ger våra elever större möjlighet att agera i mötet med komplexa frågor? Och hur kan olika roller i skolan samverka strategiskt och långsiktigt för att skapa ett sammanhang i hållbarhetsfrågor?Varmt välkommen till ett seminarium där vi fördjupar oss i fritidshemmens relation till lärande för hållbar utveckling, hur uppdraget är utformat och hur fritidshemmen kan bidra. 

Thomas Nordell, regionansvarig för Den globala skolan inleder med att sätta det globala perspektivet i relation till vår egen verklighet.

Annika ManniDärefter ger Annika Manni, lektor på institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet, en bild av aktuell forskning kring fritidshemmets uppdrag och samverkan inom skolan.

Rektorer och pedagoger diskuterar hur verksamheten kan utvecklas för att bättre stödja arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Erika Åberg, regionansvarig för De globala skolan, avslutar med en sammanfattning av kommunens strategiska arbete och exempel på pedagogiskt material med utgångpunkt i Agenda 2030.

Anmälan

Anmälan sker internt.