Gå till huvudinnehåll

Uppsala: Från domedag till möjligheternas agenda (em)

En intressant fortbildningsdag om lärande för hållbar utveckling. Du kan välja att anmäla dig till förmiddagen, eftermiddagen eller både och. Här handlar det om eftermiddagen!

Seminarium i Uppsala

Välkommen på fortbildning som vill inspirera till arbete och fördjupning runt de globala målen för hållbar utveckling. Vi vill också visa hur ett tvärvetenskapligt arbetssätt kan utveckla förståelse, kompetens och möjligheten att behandla komplexa frågor.

Program eftermiddag

13.00   Den nya klimatekonomin - från domedag till möjligheternas agenda
Johan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och adjungerad professor i internationella vattenresursfrågor vid Stockholms universitet, föreläser om två parallella utvecklingstrender.

14.00   Fika

14.30   Tvärvetenskap och ämnesintegration i utbildning för hållbar utveckling
I sin föreläsning diskuterar Petra Hansson ”change-projekt” som en möjlighet att integrera hållbar utveckling i undervisningen. Petra Hansson är  lektor i didaktik och jobbar vid Swedesd, Uppsala universitet. 

15.00   Ta vär(l)den in i klassrummet
Karolina Sandahl, regionansvarig inom Den globala skolan, avslutar med en inblick i Skolverkets nya modul för lärande för hållbar utveckling.

Ytterligare kontaktuppgifter

Siw-Inger Halling, Rosendalsgymnasiet i Uppsala
siw.inger.halling@rosendalsgymnasiet.se

Anmälan

I formuläret nedan anmäler du dig till eftermiddagen.
Om du även vill gå på förmiddagens seminarium väljer du seminariet "Uppsala: Från domedag till möjligheternas agenda (fm)" i seminarielistan och anmäler dig där också.

Anmäl dig här!

Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält

Här kan du anmäla en grupp

Ladda ner mallen för gruppanmälan. Fyll i denna och ladda upp den igen.
Gruppanmalan excelmall.xlsx