Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Uppsala: Lokala och globala hållbarhetsperspektiv i skolan

Föreläsning och deltagaraktiv workshop.

Seminarium i Uppsala

Vad vet vi om världen egentligen?

I föreläsning och workshop presenterar Den globala skolan pedagogiska material med utgångspunkt från UNDP:s webbplats globalamalen.se

Hur kan vi få en mer nyanserad, rättvis bild av vår omvärld? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld? Det är exempel på centrala frågor vi tar upp under seminariet. 

Medverkar gör också Ingrid Waldenström, naturpedagog, som ger ytterligare perspektiv på hur man kan arbeta kreativt med hållbarhetsfrågorna i förskolan och skolan.

Varmt välkommen!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.