Vad vet vi om världen egentligen?

Seminarium i Linköping

Hur kan vi få en mer nyanserad, rättvis bild av vår omvärld? Hur hanterar vi svåra och kontroversiella frågor? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens i en allt mer komplex och globaliserad värld?

Vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030. Vi presenterar också några av de mobilitetsprogram som UHR administrerar, till exempel Atlas, Minor Field Studies, Linneus-Palme och Erasmus+.

Varmt välkommen!

Länkar till pedagogiskt material på vår webbplats

Anmälan

Anmälan sker internt.

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.