En halvdag med konkreta exempel på hur demokratiarbete tillsammans med yngre barn kan se  ut i vardagen. Öppen anmälan.

Varmt välkommen till ett seminarium som tar barnens perspektiv på allvar. Dagens gäst Ann Åberg kopplar ihop undervisning i förskolan med arbetet med hållbar utveckling och hållbara relationer. Med ett exempel från en yngrebarnsavdelning visar hon bland annat på vikten av att organisera förskolan så att det blir hållbart för både barn och pedagoger genom att sänka tempot och ge plats för långsamhet och reflektion. 

Program

08.30   Inledning med Vänersborgs kommun och Den globala skolan

08.45   Återkoppling på förra årets dag med Den globala skolan och Teskedsorden

09.00   Föreläsning med Ann Åberg, förskollärare och pedagogisk ledare på Ann Åbergförskoleenhet i Stockholm. Författare till boken "Lyssnandets pedagogik, etik och demokrati i pedagogiskt arbete".

10.30   Fika

11.00   Workshop med efterföljande diskussion

13.00   Slut

Anmälan

Anmälan till seminariet 26 oktober

Anmäl dig senast 19 oktober!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se