Anmälan är stängd.

Heldagsseminarium om demokrati och skolans demokratiska uppdrag med bland andra Sören Holmberg, Khazar Fatemi och Daniel Poohl.

Seminarium i Varberg

Skolan har i uppdrag att utbilda medvetna och kompetenta samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som det svenska samhället vilar på. Gymnasieskolan ska både förmedla teoretiska kunskaper om politik och samhälle och utveckla elevers demokratiska förmågor och förhållningssätt. Men både forskning och Skolinspektionens egna granskningar visar att alla elever inte får tillräckliga förmågor för att bli aktiva demokratiska samhällsmedborgare.

Det här seminariet vill belysa demokratiska uttryck ur olika aspekter och ge ökad kunskap och förståelse när det gäller vad som kan påverka elevernas lärande i skolan. Seminariet omfattar föreläsningar, workshoppar och en diskussion i plenum där elever medverkar.

Mer om programmet hittar du till höger eller längst ner om du tittar i mobilen.

Ytterligare kontaktuppgifter

Bo Hellström, Den globala skolan
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se

Joakim Rosendahl, Peder Skrivares skola
joakim.rosendahl(at)varberg.se   

Irhan Kasic, Falkenbergs gymnasieskola
irhan.kasic2(at)falkenberg.se

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Program

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.