Att ta upp kontroversiella frågor i klassrummet Karolina SandahlMathias Demetriades

En omvärld med extremism, populism, polarisering och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin. Hållbarhetsfrågor är komplicerade och ofta kontroversiella. Vilka kontroversiella frågor finns på din skola? Vilka metoder har du för att stärka dialogen i klassrummet? Vad kännetecknar ett gott samtal? Hur kan globala målen för hållbar utveckling skapa ett lärande som ger elever ökad handlingskompetens? Mathias Demetriades och Karolina Sandahl från Den globala skolan utgår ifrån Europarådets pedagogiska material “Att undervisa om kontroversiella frågor” och ger flera exempel på metoder och resurser för klassrummet.

Tolerans och intolerans Ola Flennergård

Ola Flennegård är gymnasielärare, exkursionspedagog med inriktning Förintelsens minnesplatser och doktorand vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet. Här belyser han Toleransprojektet som förhållningssätt och exemplifierar hur frågor om identitet, tolerans och intolerans kan tas upp i klassrummet. Toleransprojektet är en pedagogisk modell för att bemöta ungdomar och grupper i skolan.

Där mitt hjärta slår Khazar Fatemi

Khazar Fatemi är journalist och dokumentärfilmare. Hon har framför allt jobbat för SVT, men även för amerikanska Huffington Post och CNN. 2016 visade SVT dokumentärserien ”Kultur i farozonen”, där Khazar Fatemi bland annat besökte Afghanistan, Syrien, Mali och Colombia och träffade människor som riskerar sitt liv för att rädda sin kultur och identitet. Hon är själv kurd, född i Iran och uppvuxen i Afghanistan. Till Sverige kom hon som flykting vid åtta års ålder. Här berättar hon om sina upplevelser och visar delar av sina filmer.

Muntligt berättande som metod för samtal kring svåra frågor i Ola Henricssonskolan

Berättandet har både positiva effekter på språkutvecklingen och betydelse för barns, elevers och pedagogers meningsskapande, närvaro och samvaro. Det menar Ola ”Berättar-Ola” Henricsson, berättande pedagog på skola och förskola i Göteborg sedan 2000-talets början. Ola Henricsson är utbildad grundskollärare och doktorand inom utbildningsvetenskap med fokus på pedagogers muntliga berättande. Under hans interaktiva föreläsning får du ta del av berättelser, tips på metoder och övningar och själv utforska ditt muntliga berättande genom improvisationer, lekar och övningar. (Främst för åk f-3).