Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Hur kan skolan arbeta med de globala målen för hållbar utveckling? Ett förmiddagsseminarium med filmvisning.

Seminarium i Västerås

Fredliga och inkluderande samhällen är FN:s globala mål nummer 16 och en förutsättning för hållbar utveckling. Det innebär att tillhandahålla rättvisa för alla och bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. En likvärdig och väl fungerande skola är en grundbult i samhällsbygget.

I anslutning till den ambulerande filmfestivalen Glocal Film Festival som gästar Västerås under eftermiddagen 26 september arrangerar vi ett förmiddagsseminarium om hur skolor kan arbeta med de globala målen. 

Vi visar filmen ”Franska för nybörjare” av Julie Bertuccelli som skildrar utmaningar för skolan i en mångkulturell miljö. Inkluderingsteamet vid Västerås skolor medverkar med pedagogiska idéer och praktiska metodförslag. Seminariet avslutas med ett samtalspass som leds av Hans Ljungqvist.

Observera att om du även vill gå på eftermiddagens filmvisning med Glocal Film Festival måste du anmäla dig separat. Länk till Glocal Film Festival

Varmt välkommen!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.