Hur ska skolan möta konspirationsteorier och ifrågasättandet av demokratin? Intern anmälan.

Runt om i världen ifrågasätter olika grupper demokratin och våra unga har en allt mer pessimistisk bild av den parlamentariska demokratin som de inte upplever levererar vad den borde. Även i Sverige får konspirationsteorier starkare fäste och tilliten till samhällets institutioner minskar. Hur ska vi i skolan möta de här utmaningarna? Dagens seminarium belyser frågan ur olika perspektiv.

Varmt välkommen!

Mer om program, medverkande och workshoppar hittar du under respektive rubrik.

Anmälan

Intern anmälan.

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalaskolan.se