08.30   Inledning 

Bo Hellström och Martin Flower från Den globala skolan presenterar och introducerar dagens tema och föreläsarna.

o9.00   Kunskapsresistens och social överlevnad

Mikael Klintman, professor i sociologi vid Lunds universitet föreläser om hur och varför,vi människor inte i grunden är öppna kunskaps- och sanningssökare utan snarare sociala överlevnadsvarelser. Han visar hur kunskapsresistens, konspirationsteorier och långlivade myter är ett allmänmänskligt fenomen (inte något som bara “andra grupper” ägnar sig åt) och ger förslag på hur vi kan hantera det. Tricket är att formulera och kommunicera kunskap på ett sätt så att kunskap och social motivation går hand i hand, vilket Mikael Klintman ger flera exempel på.

10.00   Fika                                                         

10.30   Hur kan vi få skoldemokrati att arbeta i kunskapens tjänst, och vice versa?

Demokrati handlar om makt och makt bör bygga på kunskap. Därför är skolan så viktig för det demokratiska samhället. Bredvid mjuka värden som tolerans och respekt behöver ungdomar ämneskunskaper för att få möjlighet att vara goda demokrater. Hur kan vi få skoldemokrati att arbeta i kunskapens tjänst, och vice versa? Johanna Jormfeldt, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, föreläser.

11.00   Vad krävs för att delta i det demokratiska samtalet, och vem får vara med?

Vad krävs för att delta i det demokratiska samtalet, och vem får vara med? Med utgångspunkt i sin egen forskning och av att arbeta i riksdagen föresläser Joel Martinsson om det demokratiska samtalets svårigheter och möjligheter. Joel Martinssonär doktorand i statsvetenskap id Linnéuniversitetet.

11.30   Skolans dubbla uppdrag

Skolan har ett dubbelt uppdrag: att ge eleverna kunskaper i enskilda ämnen och att förmedla önskvärda attityder och en gemensam värdegrund – inte minst i demokratisk mening. Mellan de båda uppdragen uppstår utmaningar eller spänningar mellan det som kan beskrivas som kritiskt tänkande och legitimering av samhället. Johan Sandahl beskriver i sin föreläsning hur lärare kan möta utmaningarna utifrån exempel från ämnesdidaktisk forskning

12.00   Lunch

13.00   Workshop pass 1

14.00   Fika

14.20   Workshop pass 2

15.30   Avslutning