1. Johan Sandahl: Frågestyrd undervisning

Hur kan lärare planera för en undervisning som bjuder in eleverna till att undersöka komplexa och kontroversiella frågor? I workshoppen beskriver Johan Sandahl hur en frågestyrd undervisning är uppbyggd och du får utifrån exempel diskutera möjligheter och utmaningar med metoden.

2. Mikael Klintman: Kunskapsresistens i klassrummet

I den här workshoppen diskuterar du dina egna undervisningserfarenheter av kunskapsresistens. Målet är att med gemensamma krafter komma med förslag på hur kunskapsresistens, myter och avsiktlig ignorans kan förebyggas i klassrummet.

3. Johanna Jormfeldt: Lärarens roll i demokratisk fostran

I ett pågående forskningsprojekt kommer jag tillsammans med en grupp andra forskare att undersöka lärarutbildningens roll i demokratifostran med fokus på inkludering, rättvisa och jämlikhet. Hur kan vi lyckas att ge ungdomar av olika bakgrund jämlika förutsättningar till kunskaper, färdigheter och värderingar som behövs i en fungerande demokrati? Vilka frågor behöver ett sådant forskningsprojekt ta sig an tycker du som är lärare? Vilka utmaningar möter du i din lärarvardag när det handlar om jämlika villkor för undervisning? 

4. Joel Martinsson: Det demokratiska samtalet

En interaktiv workshop om det demokratiska samtalets svårigheter och möjligheter. Vi diskuterar vilka erfarenheter och kunskaper ungdomar behöver för att delta aktivt i demokratin.