Om det tredje globala målet och hur man som pedagog kan bemöta elever och studerande  med trauman och psykisk ohälsa.

Forskningen visar att en inkluderande utbildning av god kvalitet är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i samhället. Människors möjlighet till ett livslångt lärande gynnar individens deltagande i arbets- och samhällsliv och ger en ökad möjlighet för att kunna bidra till ett hållbart samhälle.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för att människor ska kunna nå sin fulla potential och för att kunna bidra till samhällets utveckling. Många som kommer från krigsdrabbade områden runtom om i världen har upplevt traumatiska händelser och lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Det stör inlärningen och gör det svårt för dem att tillgodogöra sig sin utbildning till fullo. Även psykisk ohälsa av andra orsaker påverkar studieresultaten.

Varmt välkommen till ett seminarium som vill öka förståelsen för elever och studerande med psykisk ohälsa och hjälpa dig som pedagog att bemöta dem på bästa sätt.

Program

08.30  Samling

08.40  Inledning av Den globala skolan och Vetlanda Lärcentrum

09.00  Föreläsning med Gunilla Krantz

10.30  Fika

11.00  Föreläsning med Ulf Gustavsson

12.00  Lunch 

13.00  Workshop 1 Ulf Gustavsson/Gunilla Krantz

14.00  Fika

14.30  Workshop 2 Gunilla Krantz/Ulf Gustavsson

15.30  Återsamling och avslut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 23 januari! Länk till anmälan

Medverkande