Gunilla Krantz Porträtt Gunilla Krantz

Gunilla Krantz är professor i folkhälsovetenskap på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. I sin roll som läkare arbetar hon främst med folkhälsa i ett globalt perspektiv. Hennes huvudsakliga forskningsområde är våld i nära relationer som hon studerat i Vietnam, Pakistan, Rwanda och Sverige. Hon leder även ett forskningsprojekt i Rwanda om mödrahälsa och deltar i en stor studie om dödsfall beroende på våld i nära relationer i Sverige.

Ulf Gustavsson Porträtt Ulf Gustavsson

Ulf Gustavsson är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Sedan början av 90-talet har han haft ett särskilt flyktingfokus i sitt arbete – som behandlare, handledare och utbildare. Fram till 2016 var han verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Uppsala. Ulf Gustavsson är också medförfattare till boken "Krig, tortyr och flykt – vad gör det med människan".