Gå till huvudinnehåll

Om arbetet med de globala målen i förskolan med fokus på utomhuspedagogik.

Seminarium i Vilhelmina

2015 kom världens länder överens om sjutton globala mål för hållbar utveckling, mål som vi alla ska arbeta för att nå, oavsett var vi bor i världen. De globala målen pekar på utbildning som en nyckelfaktor för en hållbar framtid och här är arbetet i förskolan och skolans tidiga år en viktig grund för förståelse.

Välkommen till ett seminarium som vill ge både kunskap, inspiration och konkreta förslag på hur ni kan tänka kring och arbeta med de globala målen och lärande för hållbar utveckling – ett arbete som stärks ytterligare i den nya läroplanen. Vi testar pedagogiskt material och varvar ett teoretiskt innehåll med praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Under vecka 19 ses vi igen för ett uppföljning.

Program

  • Föreläsning om de globala målen och lärande för hållbar utveckling
  • Övningar utomhus och gruppdiskussioner                    
  • Sammanfattning och återkoppling till de globala målen

Anmälan sker internt!

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.