Visby: Kunskap, möjligheter och motivation för hållbar utveckling

Hur gör vi i klassrummet? En eftermiddag med aktiviteter och reflektioner kring hur undervisning kan bidra till handlingskompetens för en hållbar utveckling.

Seminarium i Visby

Varmt välkommen till det andra seminariet i vårt samarbete med Fenomenalen i Visby. Den här gången fokuserar vi på hur vi kan ge eleverna förmågan att tänka kritiskt och tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en bättre värld. Seminariet omfattar konkreta övningar och samtal med utgångspunkt i lärande för hållbar utveckling. 

Medverkar gör Karolina Sandahl, regionansvarig för Den globala skolan och förstelärare på Globala gymnasiet i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av svensk skola som skolledare, gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi och kompetensutveckling inom lärande för hållbar utveckling. Hållbarhetsfrågor och ämnesintegration, språk-och kunskapsutvecklande arbetssätt och internationella samarbeten är några områden Karolina är särskilt intresserad av. Hon har också utvecklat didaktiskt material kring frågor om klimat, konsumtion och hållbara städer för WWF, Konsumentverket och UNDP.

Anmälan

Anmäl dig direkt till Anna Kahlbom på Fenomenalen via e-post anna.kahlbom(at)fenomenalen.se