Ystad: Lärande för hållbar utveckling i vuxenutbildning

En eftermiddag där hur, vad och varför står i fokus. Intern anmälan.

 

Medverkar gör Bo Hellström och Martin Flower från Den globala skolan.

Ytterligare kontaktuppgifter

Martin Flower • martin.flower(at)denglobalaskolan.se