Lyssna

Skolverket som resurs

Lärande för hållbar utveckling har en hållbar samhällsutveckling som mål. Tanken är att unga människor ska vara delaktiga i förändringen redan under sin tid i skolan och bli förberedda för aktivt delta i samhället, ta personligt ansvar och vilja och kunna påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Skolverkets kompetensutvecklande material för lärare på låg- och mellanstadiet, högstadiet respektive gymnasiet ger stöd i arbetet med att implementera och förstå vilka frågor och arbetssätt som ingår i lärande för hållbar utveckling. Att alla ämnen är delaktiga gör det möjligt att belysa både sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv i de komplexa samhällsutmaningar som hållbar utveckling innebär.

Modulen "Hållbar utveckling åk 1-6"
Modulen "Hållbar utveckling åk 7-9"
Modulen "Hållbar utveckling gymnasiet"

Det finns även en modul för skolledare om LHU som komplement till modulen "Leda förändring". Modulen visar hur LHU som utbildningsperspektiv kan förverkliga några av skolans övergripande utvecklingsområden.

Modulen för skolledare

Kontroversiella frågor

Skolverket har översatt ett material från Europarådet som syftar till att lärare respektive skolledare ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Materialet hjälper till att utveckla olika strategier för att skapa en öppen och respektfull dialog och leda den sortens samtal. 

Materialet för skolledare heter ”Hantera kontroversiella frågor”. Materialet för lärare ”Undervisa om kontroversiella frågor”. Båda finns att ladda ner på Skolverkets webbplats. 

Kontroversiella frågor