Lyssna

Utveckla skolverksamheten genom internationella utbyten

Internationalisering är ett av flera sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor. Att delta i ett internationellt samarbete eller utbyte tillför undervisningen nya perspektiv och ger personalen möjlighet till ett internationellt kollegialt lärande och kontakter i andra länder. Internationalisering är också ett sätt att arbeta mot målen i läroplaner och andra styrdokument. Se vår film för en kort introduktion.

Program som ger finansiering för skolutveckling genom internationalisering

De här programmen erbjuder finansiering för förskolor och grund- och gymnasieskolor som vill utveckla skolan genom internationella utbyten och samarbeten:

eTwinning är ett digitalt verktyg för internationella samarbeten mellan skolor i Europa. På eTwinning kan ni knyta kontakter med lärare i andra länder, t ex för hitta samarbetespartners för internationella projekt.