Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola

Internationalisering är ett av flera sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor. Att delta i ett internationellt samarbete eller utbyte tillför undervisningen nya perspektiv och ger personalen möjlighet till ett internationellt kollegialt lärande och kontakter i andra länder. Internationalisering är också ett sätt att arbeta mot målen i läroplaner och andra styrdokument.

Kort introduktion

I vår animerade film får du en snabb introduktion till internationalisering som en metod för skolutveckling. Klicka på bilden för att starta filmen!

Fördjupning

I broschyren "Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola genom internationalisering" (pdf) kan du läsa mer om internationaliseringens vad, hur och varför. Broschyren finns just nu endast digitalt, men under 2021 kommer du att kunna beställa den i tryckt form. Håll utkik!

Så här har vi arbetat med internationalisering - projektägare berättar

Hur kan ett internationellt samarbetsprojekt bidra till skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete? Här ser du några exempel. Just de här projekten har finansierats genom Erasmus+, men UHR erbjuder fler program där förskolor, grundskolor och gymnasieskolor kan söka bidrag för olika internationella projekt. 

UHR:s program för internationalisering inom utbildning

Film: Water is life

På Dalarö skola pågår ett samarbete med en fransk skola utanför Toulouse. Temat är vatten.

Film: From majority to everyone

Agnebäckens förskola i Landvetter samarbetar kring jämlikhet och mångfald med förskolor i Italien, Tyskland och Spanien.