Utveckla skolverksamheten genom internationella utbyten

Internationalisering är ett av flera sätt att arbeta med skolutveckling och höja utbildningskvaliteten i förskolor och skolor. Att delta i ett internationellt samarbete eller utbyte tillför undervisningen nya perspektiv och ger personalen möjlighet till ett internationellt kollegialt lärande och kontakter i andra länder. Internationalisering är också ett sätt att arbeta mot målen i läroplaner och andra styrdokument. Se vår film för en kort introduktion.

Vi har också tagit fram en broschyr på temat som du kan ladda ned:

"Utveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskola och skola genom internationalisering" (pdf)