Här kan du läsa mer om internationaliseringens vad, hur och varför. Vilka möjligheter som finns för personal och elever, för förskolan och skolan, och kopplingen till styrdokument och ert utvecklingsarbete.