Lyssna

Genom UHR kan du som är skolledare söka bidrag för kompetensutveckling genom olika typer av internationella samarbeten och utbyten.

För personal och ledning inom förskola och skola finns Nordplus för samarbeten inom Norden och Baltikum, Erasmus+ för samarbete inom Europa och Atlas för samarbeten i hela världen utanför EU/EES.

UHR ansvarar även för eTwinning - en digital samarbetsyta för skolor i Europa och Den globala skolan som arrangerar fortbildning för skolpersonal i lärande för hållbar utveckling.

Vi arrangerar också återkommande olika träffar och seminarier. Mer om UHR:s erbjudanden hittar du under rubrikerna "Kontaktseminarium för förskolan", "Andra evenemang för skolledare" och "Mer information".

Nordiska skolledarkongressen 2020

UHR:s bidrag till årets nordiska skolledarkongress har rubriken "Nordiskt samarbete för kvalitet och utveckling". Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus, ställer två frågor till en panel:

  • Hur kan internationalisering kopplas till skolutveckling?
  • Hur kan internationellt samarbete främja kompetensförsörjning av lärare och skolledare och därmed stärkt lärmiljö?

Medverkande i panelen

  • Anders Duvkär, chef för enheten för skolans organisation och ledning på avdelningen för skolutveckling
  • Katarina Sperling, internationell projektledare på Norrköpings utbildningskontor 
  • Ulrica Colliander, rektor för Karlbergs skola i Stockholm.

Tips från de medverkande

Hur ska du som skolledare tänka om du är intresserad av att samarbeta med andra skolor eller satsa på kompetensutveckling utomlands för dig själv och din personal.

Anders Duvkär, Katarina Sperling och Ulrica Colliander tipsar

Det nordiska mervärdet 

Vilket mervärde ger ett internationellt samarbete inom Norden? 

Det nordiska mervärdet, reflektioner från de medverkande vid skolledarkongressen

Kontaktseminarium för förskolan

En möjlighet för dig som arbetar inom förskolan att hitta nya vägar för att stärka barns naturliga lärande genom samarbete med kollegor i Norden och Baltikum.

Nordplus kontaktseminarium för förskolan 16-18 maj 2022