Lyssna

Möjligheter inom högre utbildning

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell och kraven på kunskap och kompetens förändras. Högre utbildning i Sverige måste möta denna utveckling för att behålla sin konkurrenskraft.

Varför ska högskolor satsa på internationellt samarbete och utbyte?

Internationellt utbyte och samarbete med andra länder är en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft som kunskapsnation. Internationella samarbeten och utbyten är ett sätt att:

 • Utveckla läroplaner, kurser och undervisningsmoduler.
 • Ta fram material, pedagogiska metoder och verktyg.
 • Ha fler internationella inslag i undervisningen.
 • Få tillgång till kunskaper och metoder.
 • Arbeta fram långsiktiga strategiska projekt med en utländsk partner.
 • Ge studenter möjlighet till utlandsstudier eller utlandspraktik inom ramen för deras utbildning.

Fördelar för lärosäte, studenter och lärare

Vägen framåt för att ytterligare stärka Sveriges konkurrenskraft och förbättra dess position är att utveckla kunskapsutbytet med andra länder. Dessutom finns många fördelar för studenter, högskola, universitet och lärare. Internationella samarbeten: 

 • Höjer kvaliteten på utbildningen.
 • Ökar studentens konkurrenskraft på arbetsmarknaden.
 • Bygger ett internationellt nätverk för både lärosäte och studenter.
 • Förbättrar studenternas språkkunskaper.
 • Ökar högskolan eller universitetets attraktionskraft bland studenter.

Hur fungerar ett internationellt projekt?

Partnerskapet och projektet varierar beroende på behov och mål. Projektet måste dock handla om eller utveckla något inom högre utbildning.

 • Projekt sker mellan svenska lärosäten eller organisationer och andra länder.
 • Det kan vara två eller flera länder involverade.
 • Utbyten kan omfatta både lärare, övrig personal och studenter.
 • Partnerskap ska bildas utifrån mål, prioriteringar och projektinriktning för bäst utbyte av erfarenheter, sakkunskaper och profiler.
 • Studenter kan studera och/eller praktisera utomlands.
 • Personal kan jobbskugga, undervisa eller fortbilda sig vid ett partneruniversitet, annat lärosäte eller företag/organisation i ett annat europeiskt land.
 • Det är möjligt att genomföra student- och personalmobilitet i lärandesyfte, till exempel i form av intensivkurser.

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden ligger er organisations utvecklingsbehov, vilket i sin tur styr vilket program som passar just er ansökan. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

 • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom er organisation?
 • Vad kan ett internationellt sammanhang tillföra?
 • Har ni förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor ni vill utveckla och var befinner de sig? 
 • Vilka aktiviteter ger er den kompetens ni behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt?
 • Vem ska delta från er organisation - pedagoger, beslutsfattare eller volontärer?

Ansök om bidrag till projektfinansiering 

En ansökan är ett uttryck för er långsiktiga plan för verksamheten. 

 • Vilket program ni kan söka beror på era utvecklingsbehov.
 • Det är universitetet eller högskolan i Sverige som ansöker om bidrag för studentutbyten.
 • Studenter ansöker hos sin institution eller centralt på sitt lärosäte.
 • Programmen har olika bidragsnivåer, krav och kriterier.