Praktik utomlands är bra om man vill få en bred erfarenhet av arbetslivet. Möjligheten till finansiering beror lite på vad du vill göra. Oftast är det organisationer som söker bidrag och fördelar praktikplatserna.

Praktikplats inom Europa

Som student vid ett lärosäte kan du åka på praktik genom Erasmusstipendier. Då kan du praktisera på en arbetsplats i ett annat land som ingår i Erasmus+-programmet.

Ansöker gör du via ditt universitet eller din högskola, som också kan ge mer information om villkor och ansökningstider.

Erasmus+ praktik 

Praktik inom FN:s eller EU:s institutioner

Om du är student eller nyutexaminerad från högskolan och redan har antagits till obetald praktik inom internationella organisationer utanför Sverige, så har du möjlighet att få stöd via "Sidas resestipendium". Praktiken ska företrädesvis ske vid FN:s eller EU:s institutioner. En komplett lista över godkända organisationer finns på programsidan.

Sidas resestipendium

Praktik för unga i ett utvecklingsland

Genom "Praktikantprogrammet" kan du som är mellan 20 och 30 år praktisera vid en organisation i ett utvecklingsland. Men det är enbart Sidas ramorganisationer inom civila samhället samt näringslivets organisationer som kan söka medel för att finansiera den här sortens praktikverksamhet. De kan sedan i sin tur förmedla praktikplatser.

Praktikantprogrammet - praktik vid organisation i utvecklingsland

Praktik inom EU:s institutioner

Du som har en universitetsexamen, lägst kandidatexamen, kan söka praktik inom EU:s institutioner. Genom praktiken får du ökade kunskaper om EU och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handläggning.

Praktik inom EU:s institutioner