Lyssna

Studera utomlands

Studerar du vid ett universitet eller en högskola kan du söka stipendier för att studera utomlands. Vill du veta vad som finns där just du studerar vänder du dig till ditt lärosäte. Här berättar vi mer om vad som finns att söka.

Sök stipendium via ditt lärosäte

Gemensamt för de flesta program som vänder sig till studerande är att vi inte fördelar pengar direkt till dig som studerar. Oftast är det lärosätet eller organisationen som ansöker om medel att dela ut. Om du vill veta vilka möjligheter som finns där just du studerar ska du alltså vända dig dit, inte direkt till oss.

Det här finns det stipendier för

Studera vid europeiskt universitet eller högskola

Om du är student kan du ansöka om att få stipendium för att läsa 3–12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte. Det gör du inom ett program som heter Erasmus+ mobilitet högre utbildning. Det är även möjligt att få bidrag för språkförberedelser innan du påbörjar studierna utomlands.

Studier genom Erasmus+ 

Stipendium för fältstudier

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendium för mindre fältstudier. Genom det kan du på plats i ett utvecklingsland samla material till din uppsats eller ditt examensarbete inför en kandidat-, magister- eller mastersexamen.

Minor Field Studies 

Studier i nordiska eller baltiska länder

Genom Nordplus högre utbildning kan du söka medel för olika former av studier i de nordiska och baltiska länderna.

Studier genom Nordplus

Studera i ett utvecklingsland

Du kan studera i ett utvecklingsland en till två terminer via ett program som heter Linnaeus-Palme. Det förutsätter att din institution har ett etablerat samarbete inom programmet och därför bör du vända dig dit för att få veta mer.

Studier genom Linnaeus-Palme

Master eller forskarutbildning utomlands

För dig som vill läsa en internationell masterkurs eller forskarutbildningskurs utomlands kan programmet Erasmus Mundus gemensamma masterprogram vara aktuellt. Även här krävs ett etablerat samarbete och du bör kolla med universitetet eller högskolan för att se om just du kan söka.

Studier genom Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Studera i ett asiatiskt land

ASEM-DUO Fellowship Programme är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa och Asien. Deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning. För att studenter eller lärare inom högskolan ska kunna delta i utbytesprojekt krävs att lärosätet har ett samarbetsavtal med den asiatiska motparten.

Studier genom ASEM-DUO