Lyssna

Möjligheter inom yrkesutbildning

Kompetensförsörjning i privat och offentlig sektor är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välstånd. Att utveckla yrkesutbildningar genom internationella utbyten och samarbeten är ett sätt att stärka utbildningens kvalitet och attraktionskraft, samtidigt som elever/studerande och personalen höjer sin kompetens.

Se vår korta introduktionsfilm:

Exempel på vinster med internationella utbyten och samarbeten inom yrkesutbildning:

  • utvecklande för eleverna/studerande – genom API/LIA i ett annat land; ger ny kunskap som stärker yrkeskompetensen, ökar motivationen, förbättrar språkkunskaper och ökar anställningsbarheten,
  • utvecklande för personalen genom att lära från kollegor i andra länder; ger ny kunskap, stärker kompetensen och ökar skolans attraktivitet som arbetsgivare,
  • samarbeta med aktörer i andra länder för att utveckla och anpassa yrkesutbildningar till en föränderlig och gränsöverskridande arbetsmarknad.

Program erbjuder finansiering för att utveckla yrkesutbildningssektorn

UHR är det svenska kontoret för flera program för internationella utbyten och samarbeten för yrkesutbildningssektorn: från gymnasieskolans program, den formella vuxenutbildningens yrkesutbildningar till yrkeshögskolan. Programmen ger medel för följande aktiviteter:

  • Yrkeselever, nyutexaminerade och lärlingar kan göra sin APL/LIA vid en arbetsplats i ett annat land
  • Delta i yrkestävlngar utomlands
  • Personal och APL/LIA-handledare kan utveckla sin kompetens genom jobbskuggning, delta i konferenser eller annan utbildning i ett annat land.
  • Organisationer kan genomföra samarbetsprojekt tillsammans med aktörer i andra länder för att utveckla yrkesutbildningen.

Vad som finansieras beror på program och programdel men kan handla om resor, uppehälle, kurser, utvecklingskostnader och administration. Finansieringsgraden varierar mellan de olika programmen.

Programmen vänder sig till organisationer inom yrkesutbildning och ansökan om bidrag ska därför skickas in av organisationen även om det är individer som deltar.

 Om programmen