2017 års EU-ambassadörer diplomerade av Anna Ekström

Den 20 oktober delade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström ut diplom till 2017 års skolambassadörer för EU vid en ceremoni på Europahuset i Stockholm. Totalt 29 grund- och gymnasielärare från hela landet har under året deltagit i utbildningen, som avslutades med ett tre dagar långt nätverksseminarium.

- Min vision för den svenska skolan är att säkerställa att alla unga människor i Sverige får en riktigt rejäl kunskapsbas att stå på. En kunskapsbas som stimulerar till fortsatt lärande men som också säkerställer att våra ungdomar själva kan bidra till att ta fram och forma nya kunskaper, arbetsmetoder och forskning som är av vikt för framtiden, sa Anna Ekström.

Syftet med utbildningen till skolambassadör är att den ska bidra till den övergripande skol- och verksamhetsutvecklingen, att man som ambassadör ska inspirera och sprida vidare sin kunskap till kollegor och därmed utveckla skolans undervisning om EU.

Utbildningen är en satsning som arrangeras av Universitets- och högskolerådet, regeringskansliet, Europaparlamentets informationskontor och EU-kommissionens representation i Sverige. Sedan starten 2010 har cirka 200 lärare deltagit i utbildningen.

Kompetensutveckling som ger tyngd

Eva Kvist, språklärare på Kälarne skola i Jämtland, och en av årets deltagare, tycker att programmet har gett henne fortbildning som lyft skolans arbete med internationella frågor:

Eva Kvist, lärare på Kälarne skola- Mitt deltagande i utbildningen har gett vår skola en större tyngd i arbetet med att lära ut och sprida kunskap om EU. Vi når ut på ett nytt sätt. Vi pratar med lokal media, företagare och kommunen, och har på så sätt hittat många nya möjligheter till samarbeten.

- Vi vill ju att våra elever ska växa upp till ansvarsfulla och kunniga medborgare, som känner att de är med och påverkar samhället. Och i det arbetet får vi stort stöd av den kompetens jag fått av att ha gått skolambassadörsprogrammet, säger Eva Kvist.

Tre intensiva nätverksdagar

Dagarna innehöll, utöver erfarenhetsutbyte, bland annat en dragning om aktuella frågor i EU av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionen i Sverige. Göran von Sydow, statsvetare vid SIEPS, delade en spaning kring hur demokratin mår i dagens Europa, och Sara Andersson, informatör på Riksdagens EU-information, visade en nylanserad hemsida vars syfte är att göra kunskap om EU så lättillgänglig och lättförståelig som möjligt.

Europaparlamentarikerna Linnéa Engström (MP) och Jasenko Selimovic (L) diskuterade mänskliga rättigheter både ur ett lokalt och ett internationellt perspektiv. Marita Ulvskog (S) och Christofer Fjellner (M) delade med sig av hur vardagen för en svensk politiker i EU-parlamentet kan se ut rent konkret.

Anna Ekström avslutade med att betona vikten av svenska elevers kunskap om EU:

- För att man ska kunna förstå den komplicerade värld vi lever i, då behöver man också kunna en hel del om EU. Och att förstå EU har blivit lite mer komplicerat den senaste tiden. Brexit, nya datalagstiftningen och terrorism är några av de komplexa och svåra frågor som är aktuella i EU-samarbetet just nu. Ni som skolambassadörer är jätteviktiga för att säkerställa att elevernas kunskap om EU och EU:s arbete är en naturlig och integrerad del av den svenska skolan.

Om utbildningen till skolambassadör

Utbildningen vänder sig till lärare på högstadiet och gymnasiet. Den är kostnadsfri och innebär en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen. EU-kommissionen står för huvuddelen av kostnaderna. I utbildningen ingår moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd från till exempel Erasmus+. Både lärare och deras rektorer får besöka EU:s institutioner i Bryssel.

 

Bilden högst upp på sidan: Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Lilla bilden: Eva Kvist, lärare på Kälarne skola.

Kontakt

Vill du veta mer om utbildningen till skolambassadör? Kontakta:

Karin Kaikkonen
Tfn: 010-470 04 45
E-post: karin.kaikkonen(at)uhr.se