Nu börjar vi granska och bedöma ansökningarna

När ansökningsomgången 2019 för Linnaeus-Palme partnerskap stängde i onsdags 10 april hade 95 ansökningar kommit in. Sammanlagt har projektägarna ansökt om 28 983 000 kronor. Programmet har 25 000 000 kronor att fördela i år. Nu påbörjar vi arbetet med att giltighetsgranska och bedöma ansökningarna. I början av juni beräknar vi att vara klara och kunna skicka ut beslut om tilldelning.